Pacjencie, czy wiesz, co to jest świadczenie kompensacyjne?

Pacjencie, jeżeli po 6 września 2023 roku  podczas pobytu w publicznym szpitalu uległeś zakażeniu szpitalnemu, doznałeś uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, gdyby lekarze udzielili ci świadczenia zdrowotnego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo zastosowali wobec ciebie inną dostępną metodę diagnostyczną lub leczniczą, to możesz złożyć do Rzecznika Praw Pacjenta wniosek o przyznanie tzw. świadczenia kompensacyjnego. W przypadku śmierci pacjenta, o takie świadczenie może ubiegać się najbliższa rodzina zmarłego pacjenta.

Ważne! Leczenie podczas którego doznałeś uszkodzenia ciała, czy rozstroju zdrowia musi być refundowane przez NFZ. Jeżeli zdecydowałeś się na leczenie w prywatnym szpitalu za które zapłaciłeś z własnych pieniędzy, a podczas którego doznałeś uszkodzenia ciała/rozstroju zdrowia, to w takim przypadku nie będziesz mógł złożyć do Rzecznika Praw Pacjenta wniosku o wypłatę świadczenia kompensacyjnego. 

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne?

Wysokość świadczenia kompensacyjnego dla pacjenta, który w publicznym szpitalu doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju albo uległ zakażeniu wynosi od 2.000 do 200 000 złotych. Natomiast w przypadku śmierci pacjenta – osoba bliska dla zmarłego pacjenta, która wystąpiła z wnioskiem, może otrzymać od 20.000 złotych do 100 000 złotych.

Świadczenie kompensacyjne jest wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Jeżeli otrzymasz świadczenie z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, to nie musisz od tego świadczenia odprowadzać podatku dochodowego.  

Czy po otrzymaniu świadczenia kompensacyjnego mogę wnieść pozew do Sądu, aby uzyskać odszkodowanie ?

Nie. Przyjęcie świadczenia kompensacyjnego uniemożliwia uzyskanie jakiegokolwiek dalszego odszkodowania związanego ze zdarzeniem medycznym.  

Czy Rzecznik samodzielnie rozpatruje wnioski?

Rzecznik Praw Pacjenta nie rozpatruje spraw samodzielnie. W trakcie postępowania wniosek oraz zgromadzona dokumentacja medyczna zostaną przeanalizowane pod kątem medycznym przez Zespół do Spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych w skład którego wchodzą biegli lekarze, pielęgniarki oraz inni specjaliści z wykształceniem medycznym.

Krótkie podsumowanie

Konsekwencją utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych jest to, że z dniem 1 lipca 2024 r. zostaną całkowicie zlikwidowane Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Obecnie już nie można składać wniosków do Wojewódzkich Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych o ustalenie zdarzenia medycznego.

Wszystkim poszkodowanym pacjentom proponuję jednak przed podjęciem decyzji o tym, czy dochodzić odszkodowania za błąd medyczny w Sądzie, czy składać wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta o wypłatę świadczenia kompensacyjnego skonsultować się z adwokatem.

Czas pokaże, czy Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych będzie służyć poszkodowanym pacjentom, czy za kilka lat podzieli los zlikwidowanych Wojewódzkich Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Pacjencie pamiętaj, nie zawsze najtańsza opcja jest najkorzystniejszym wyborem. Jak już pewne decyzje się wydarzą, to nawet najlepszy prawnik może nie być w stanie odwrócić toku zdarzeń.

Adwokat Anna Koniuszko
Adwokat Anna Koniuszko

Mecenas Anna Koniuszko specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych oraz karnych z zakresu prawa medycznego. Z powodzeniem od wielu lat pozywa szpitale i lekarzy w imieniu osób poszkodowanych przez błąd lekarza. Reprezentuje również pacjentów przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Adwokat Anna Koniuszko szczególnym uznaniem cieszy się wśród rodziców dzieci, które stały się ofiarami błędów lekarzy/położnych w czasie porodu. Dzięki jej zaangażowaniu w prowadzone sprawy wiele rodzin uzyskało dla swoich dzieci wysokie zadośćuczynienie, odszykowanie oraz rentę.

Najnowsze wpisy