Ograniczenie odpowiedzialności

Treści zamieszczane na blogach  „Błąd przy porodzie” i „Błąd lekarza” mają wyłącznie charakter edukacyjny. Publikacje zawarte na blogach zawierają prywatne opinie oraz poglądy ich autorki i nie stanowią usługi prawnej, ani porady prawnej. Autorka bloga nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wykorzystania przez kogokolwiek informacji zawartych na blogach, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez wykorzystanie  treści znajdujących się na blogach.

Prawa Autorskie

Treści zawarte na blogach „Błąd przy porodzie” i „Błąd lekarza” można kopiować lub powielać jedynie za pisemną zgodą autora. Autorowi przysługuje prawo do modyfikowania treści opublikowanych wpisów. Opublikowane na blogach zdjęcia zostały wykorzystane na podstawie wykupionej licencji lub na podstawie licencji typu cretative commons albo pochodzą z domeny publicznej.