Lekarz w czasie ciąży nie powiedział mi, że mój syn urodzi się bez lewej rączki

Badanie USG jest podstawowym badaniem diagnostycznym w przebiegu ciąży. Zgodnie ze Standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie prowadzenia ciąży o przebiegu prawidłowym, badanie to powinno być wykonane, co najmniej 3 razy w trakcie trwania ciąży. Oczywiście inny jest cel oraz zakres badania USG wykonywanego w I trymestrze ciąży w II oraz III. Nawiązując do dzisiejszej pomyłki lekarza trzeba zaznaczyć, że lekarz jest w stanie ocenić anatomię płodu w badaniu USG wykonanym pomiędzy 11 – 13 + 6 dni tygodniem ciąży. Każda zauważona przez lekarza nieprawidłowość podczas badania powinna być wskazaniem do skierowania mamy na badanie płodu w ośrodku referencyjnym. To jest teoria. W praktyce na prawidłowe wykonanie badania USG składają się dwa czynniki – umiejętności lekarza (czynnik ludzki), który wykonuje badanie oraz jakość aparatu ultrasonograficznego (minimalne parametry, jakie powinien posiadać aparat USG również są opisane w standardach Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego).

Oto historia chłopca, u którego lekarz nie zauważył w czasie ciąży braku rączki

Pani Marlena podczas ciąży była pod stałą opieką lekarza ginekologa. Jak wynikało z przeprowadzanych w czasie ciąży badań dziecko rozwijało się prawidłowo. W czasie ciąży Pani Marlena miała wykonane trzy obowiązkowe badania USG.

I badanie USG zostało wykonane w dniu 25.07.2013 r. w 8 tygodniu i 6 dniu ciąży. W opisie badania wpisano: w świetle macicy prawidłowo osadzony pęcherzyk ciążowy i jeden żywy płód odpowiadający 8 tygodniowi i 6 dniom ciąży, pęcherzyk żółtkowy owalny, prawidłowa ilość płynu pęcherzykowego.

II badanie USG wykonano w dniu 3.10.2013 r. W opisie badania wskazano, że średnia pomiarów z biometrycznych odpowiada 19 tygodniowi ciąży z opisem łożyska, czaszki, kręgosłupa oraz serca, pęcherza moczowego, jelit, żołądka, a nadto w dokumentacji medycznej odnotowano: „obraz kości długich kończyn górnych i dolnych prawidłowy”.

III badanie USG wykonano w dniu 23.01.2014 r. Wskazano w nim, że średnia pomiarów z biometrycznych odpowiada 35 tygodniowi ciąży z opisem czaszki, łożyska, móżdżku, serca, kręgosłupa, żołądka, pęcherza moczowego i nerek oraz ponownym wpisem „obraz kości długich kończyn górnych i dolnych prawidłowy”.

W dniu 27 lutego 2014 roku Pani Marlena została przyjęta do Szpitala z uwagi na rozpoczętą akcję porodową. Poród odbył się drogami natury. Noworodek płci męskiej urodził się w stanie ogólnym dobrym i otrzymał 10 punktów w skali Apgar. Zaraz po porodzie u syna Pani Marleny stwierdzono wadę rozwojową – wrodzony brak lewego przedramienia z zachowaną obręczą barkową.

Jak sprawę ocenili biegli i Sąd?

Jak wynikało z opinii biegłego trzy badania usg wykonywane są standardowo w trakcie każdej prawidłowo przebiegającej ciąży. Wada w postaci braku kończyny u dziecka powinna być rozpoznana już w 20 tygodniu ciąży, a tym bardziej w 35 tygodniu ciąży. Jej nierozpoznanie wynikało z niestarannego wykonywania badania przez lekarza i stanowiło błąd medyczny.

W ocenie Sądu na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w sprawie zaistniały wszystkie przesłanki do zasądzenia na rzecz matki dziecka stosownego zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta, gdyż brak poinformowania matki dziecka o wadzie genetycznej syna w czasie ciąży spowodował u niej ogromny szok po porodzie, zwiększył stopień cierpień związanych z urodzeniem niepełnosprawnego dziecka. Wcześniejsze powzięcie wiedzy o stanie zdrowia dziecka pozwoliłoby na oswojenie się z tą informacją oraz przygotowanie psychiczne i merytoryczne w temacie niepełnosprawności dziecka. Byłaby też możliwość zasięgnięcia informacji, co do potrzeb rehabilitacyjnych takiego dziecka i finansowego przygotowania się do potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z leczeniem i rehabilitowaniem.

Szpital za błąd lekarza, który prowadził ciążę Pani Marleny musiał zapłacić jej 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu naruszenia prawa pacjenta do rzetelnej informacji na temat stanu zdrowia dziecka w czasie ciąży.

Wyrok w tej sprawie zapadł przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi w dniu 8.02.2018 r., sygn. akt  I ACa 768/17.

Adwokat Anna Koniuszko
Adwokat Anna Koniuszko

Mecenas Anna Koniuszko specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych oraz karnych z zakresu prawa medycznego. Z powodzeniem od wielu lat pozywa szpitale i lekarzy w imieniu osób poszkodowanych przez błąd lekarza. Reprezentuje również pacjentów przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Adwokat Anna Koniuszko szczególnym uznaniem cieszy się wśród rodziców dzieci, które stały się ofiarami błędów lekarzy/położnych w czasie porodu. Dzięki jej zaangażowaniu w prowadzone sprawy wiele rodzin uzyskało dla swoich dzieci wysokie zadośćuczynienie, odszykowanie oraz rentę.

Najnowsze wpisy